KVKK GENEL AYDINLATMA METNİ

İş & Yaşam VR Rehberlik Sitesi dimguide.com Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni dimguide.com tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Gerekli bulduğu taktirde dimguide.com, her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılacak değişiklikler; sitenin, KVKK Aydınlatma Metni bölümünde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “veri sorumlusu”; dimguide.com sorumlu Ayşe Dilek Mutlu. Veri sorumlusunun faaliyetleri ve İletişim kanalları hakkında detaylı bilgiye dimajans.com web sitesi üzerinden erişilebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. dimguide.com sitesinde üyelik için ve web vr içeriğinde kullanılmak üzere istenen; ad, soyad, e-posta, şifre müşteri ve potansiyel müşteri geri bildirimlerinin ve beklentilerinin alınması ve değerlendirilmesi, ürün ve hizmetlerimiz ile dimguide.com’un tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal birimlere ilişkin bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, bilgilendirme amacıyla duyuru ve kampanyalar, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yerine getirilmesi, form aracılığı ile gelen talep ve soruların cevaplanması amaçları ile sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Ücretsiz üyelik için toplanan ad, soyad, e-posta ve şifre bilgileri ile; müşteri paneli kullanımı için gerekli ad, soyad, meslek, ünvan, adres, konum, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan ve çevrimiçi kullanıcılara ait kişisel veriler, sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde; kişisel verileriniz; KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

  • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte,
  • Teknoloji alanındaki faaliyetlerimizde programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

İlgili maddelerde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıdaki amaçlar dahilinde, dimguide.com operasyonel birimleri, kanunen yetkili kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
Bu amaçlar şunlardır:

  • Yasa gereği ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  • Bilgilendirme ile Pazarlama Faaliyetleri, Blog yorumları ve yoruma cevap verilmesi, Soru ve Taleplerin karşılanması.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, internet üzerinde doldurulan elektronik bir form aracılığı ile kısmen otomatik olarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Ayşe Dilek Mutlu dimguide.com’un; Bilimpark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İTOB OSB 10032 sk. Işık Binası No:2/1 Tekeli- Menderes/İZMİR adresine yazılı olarak veya ‘[email protected]’ adresine eposta yolu ile iletebilirsiniz.